zweeds

Ad
zoogdier
omdelven
notitie-
boekje
een
zekere
half
slapen
mevrouw
platte-
landsge-
meente
ik
aan-
houdend
luide volle
klank
snelschrift
muziek-
noot
vogel-
product
zeepwater
ontken-
ning
vierkante
deca-
meter
geeuwen
anti
riv. in
Duitsland
vochtig
omtrek
v.e. vlak
drassig
huive-
ringwek-
kend
vlies
pl. in Gel-
derland
eigen-
schap van
kippen
Sp.
uitroep
feiten
brief-
omslag
adellijk
persoon
boeien
na dato
liggend