kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1 uitprobeerversie 4 jong varken 6 afdekdoek 9 scheepsgroet 10 land in Azië 11 tramhokje 13 golfterm 14 rekening 16 stukjes vlees met saus 18 zwendel 20 Spaanse uitroep 21 manspersoon 22 in gezelschap van 23 milliliter 24 van de 25 koeienmaag 27 stoet 28 snuisterij 29 balspel 30 muzieknoot 31 net 33 beroep 34 in fine (afk.) 36 verlangen 38 Russisch staatsman 39 vogel 40 snorbaard 42 eenzaamheid 44 gedorste halmen 45 eenkleurig 46 bakmiddel 47 deel van het oog 48 luchtig weefsel 49 kleiachtig gesteente 50 gesloten 51 werk van een componist
1 vandaar 2 speelruimte 3 staat in de VS 4 wrang 5 lacherig meisje 6 grondsoort 7 geweldig 8 waterstand 12 schrijfmateriaal 15 vervoermiddel 17 snaarinstrument 19 sierlijk 24 zet 26 mannelijk dier 30 sluiting 32 begerig naar 33 bezoek 35 ongeboren vrucht 37 reeks 39 hoge pieptoon 41 gedaante 43 sneeuwhut