kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1 dun pannenkoekje 5 verblijdend 10 familielid 12 sprookjesfiguur 13 melkklier 14 verbinding maken met een computer 17 groot onheil 18 steenmassa 19 in memoriam (afk.) 21 Italiaanse saus 24 edelsteen 27 laatste letter van het Griekse alfabet 30 halt! 31 uitgelezen groep 33 gevangeniskamertje 34 serieusheid 36 overkapping voor de auto 38 voormalige Russische heerser 40 uiting van aarzeling 41 Surinaams gerecht 43 kwetsbaar 45 afzondering 48 licht vaartuig 49 grafisch kunstwerk 50 knop op een toetsenbord 52 vallende ster 53 gedeelte van een golfbaan
1 toneeluitrusting 2 tafelgast 3 verkorte handtekening 4 plus 5 hoender 6 vliegende schotel 7 gemopper 8 bouwsteentjes 9 waarschijnlijkheid 11 wandeling 15 oog gevormd van touw 16 pronktafeltje 20 bemanningslid van een schip 22 dopheide 23 omwenteling 25 aanhanger 26 klein beetje 28 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 29 muziekinstrument 32 tergen 35 rust 37 zedenmeester 39 kloosteroverste 41 om het middel gedragen band 42 snoet 44 zonderling mens 46 maatschappelijk onaangepast persoon 47 West-Europeaan 51 tangens