kruiswoord

Ad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
1 komaan! 4 strijdbijl 7 schrijfbehoefte 11 glansverf 12 haarkleur 14 bloedzuigend insect 15 Japans bordspel 16 oprolbaar meetlint 18 bijwoord 19 tuingereedschap 21 rechtsterm 24 schuifbak 25 café 27 vader 29 kattensoort 32 gezetheid 34 tennisterm 35 deel van een kaars 37 gesteente 38 upper ten 40 paard in Amerika 42 achter 43 dandy 44 audiovisueel (afk.) 45 tekort 47 gelijkmatig 50 en anderen 51 gezeur 53 informatietechnologie 55 niet rechtstreeks 57 slingerplant 58 grootmoeder 59 deel van een haard 60 loofboom 61 sprakeloos
1 zeegras 2 land in Azië 3 laatste kwartier (afk.) 4 alle twee 5 mok 6 deel van een gitaar 8 naamloze vennootschap 9 boetseermiddel 10 insect 12 aanbieding 13 vallei 16 venster 17 indianentent 20 edelmetaal 22 Turks gerecht 23 houtsoort 26 kwaal aan de luchtwegen 28 kleur 30 dun 31 plaats in Gelderland 32 muziektoon 33 voorzetsel 36 verpakkingsmiddel 39 gereedschap 41 leervak op school 43 vrees 45 landbouwproduct 46 gevangenisvertrek 48 erfelijkheidsdrager 49 zeer luxe auto 50 Bijbelse figuur 52 streling 54 gedwee 56 ofschoon 58 deel van de Bijbel