doorloper - AD

doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 behoeftige persoon ; deel van een gebouw ; zuilvoet 2 karpersoort ; programmeerbare machine ; deel van Azië 3 vulkaan op Sicilië ; niet waterdicht ; land omgeven door water 4 Hongaarse componist ; schade ; periode 5 kloosteroverste ; verdikte huid ; bullebak 6 op de dag ; nijlreiger ; diplomatie 7 geen enkele uitgezonderd ; ijzerhoudende grond ; verdacht 8 aardbol ; oude lap ; overmatige warmte 9 fruit ; Italiaanse saus ; deel van een tuigage 10 plaats in Flevoland ; vrucht ; lange rij 11 toetsinstrument ; webpagina ; harde klap 12 rivier in Oostenrijk ; ketjap ; optreden 13 hinder ; vervoermiddel ; gereedschap
1 rang bij de padvinders ; tijdmaat ; jonge leerling 2 Surinaams gerecht ; danseres 3 geringst ; tropische vetplant ; gunstige gelegenheid 4 tijdvak ; triomf ; paartijd van dieren 5 leegte ; voorgerecht ; traag 6 zoon van Adam ; koosnaam ; koude lekkernij 7 deurraampje ; breekbaar ; toestemming 8 boerenplaats ; bloemige aardappel 9 in orde! ; Londense wijk ; bouwsteentjes 10 deel van een geweer ; pennenkoker ; kledingstuk 11 stalletje ; handeling ; bid (Latijn) 12 eenmaal ; zonder tussenpozen 13 bevrachten ; parasiet ; klanknabootsing