Doorloper puzzel

Diagramless
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 reus ; beet ; kattig meisje 2 duizend ; bloem ; kippenhok 3 hoofdstad van Noorwegen ; bijwoord ; horecabedrijf 4 gemeente in Gelderland ; ranglijst 5 plaats in Utrecht ; webpagina ; behoeftig mens 6 drinkgerei ; waarnemend ; luchtzak in een auto 7 deel van een opera ; in de lengterichting van ; Mexicaans gerecht 8 aartsvader ; Bijbelboek (afk.) ; plaats in Drenthe 9 deel van een riem ; navigatiemiddel ; versje 10 muzikaal oefenstuk ; strafinrichting ; gelijkmatig 11 vulkaan op Sicilië ; geneesmiddel ; gehoorzaal 12 rivier in Frankrijk ; deel van een vis ; vermeerderingswijze van planten 13 behoefte aan eten ; verlangen naar ; bel
1 vogel ; meubelbekleding ; spook 2 muurholte ; volhouder 3 weg tussen bomen ; grappenmaker ; verbond 4 uurwerk ; behoefte aan rust ; waardering 5 gaaf ; vertaler ; vrucht 6 gauw ; vrouwenversierder 7 rijke overwinteraar ; huivering 8 bladgroente ; steunkabel ; zeemacht 9 godin van de overwinning ; klager ; voedsel 10 Europeaan ; lijdensweg 11 bloedverwant ; deel van Indonesië ; motorrijtuig 12 deel van het lichaam ; deel van een Schotse familienaam ; handelen 13 nauwe doorgang ; foutloos ; een grote afmeting hebbend