doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 streek in Frankrijk ; winkel ; Spaanse landvoogd 2 beu ; feiten ; van de aardpolen afkomstig 3 plek ; uniform ; bewaarplaats 4 prestatieverhogend middel ; dom persoon ; succes hebben bij een examen 5 zijrivier van de Donau ; betrekkelijk ; uitroep van blijdschap 6 medisch instrument ; seksuele onthouding 7 rivier in Oostenrijk ; toevoeging aan spijzen ; seinschrift 8 neusvocht ; vreemde munt ; cirkel 9 achteruit ; vertraging ; aangename geur 10 agendapunt ; slotklank 11 rokersgerei ; afscheidsgroet ; verbond 12 stuurrad ; waardeloze lap ; redigeren 13 laan ; plaats in Amerika ; mousserende wijn
1 vogel ; Egyptische godin ; diadeem 2 tochtig ; slordig ; zangnoot 3 niets ; in het jaar ; oproerkraaier 4 reptiel ; dagtekening ; landmaat 5 gerecht ; wreed heerser ; dwaasheid 6 snelschrift ; overdekte gang 7 gevecht van man tegen man ; eerbetoon 8 werk van een componist ; waarschuwingssignaal ; Europeaan 9 waterplas ; autosoort ; voor de bakker! 10 islamitische God ; club ; parasiet 11 onaanzienlijk ; wereld ; steunpilaar 12 open ruimte ; softdrug ; alleen in zijn soort 13 strijdperk ; zwak ; deel van Engeland