cryptogram

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6 Geluid van een inktvis. (5) 7 Hoofdlijn. (5) 9 Vliegenvanger. (3) 10 Kan de eerste weleens zijn. (7) 11 Gelegenheid waar een abonnee voor niets in kan. (4) 13 In die richting worden wij heilig. (4) 16 Zich bemoeien met entree verschaffen. (7) 17 Zitkamer. (3) 18 Rimpel die men uit de grond haalde. (5) 19 Vorstelijke wielbevestiging. (5)
1 Aflopende latrelatie? (10) 2 Vreemd veelzijdig. (4) 3 De leidster doet weer water in water. (5) 4 Perfecte luifel die het drooghoudt. (5) 5 Weinig nesthaar om te poederen. (6) 8 Biedt ten slotte ruimte voor de oplossing. (10) 12 Laag vat van een natuurkundige. (6) 14 Daar schrijft men mee in een Duits klooster. (5) 15 (Niet veel) soep(s). (5) 17 Sleutelwoord. (4)