zweeds

uitschot
korte film-
opname
pl. in
Noord-
Brabant
uitheemse
plant- of
diersoort
bloemen-
optocht
Verenigde
Staten
(afk.)
enthou-
siasme
1
deel v.e.
woestijn
rechtzin-
nig
muzikaal
toneelspel
insecten-
eter
2
hand-
greep
op een
lagere
plaats
vervol-
gens
8
volks-
verhaal
reinigings-
middel
7
botsen
tegen
maan-
godin
bevel aan
een hond
vogelver-
schrikker
3
heilwens
6
loofboom
Europeaan
onbep.
vnw.
schuifbak
strijdbijl
medische
weten-
schap
5
papegaai
9
pandjes-
huis
4
explosie
vlakgom
muziek-
noot
vluchtige
stof
1
2
3
4
5
6
7
8
9