zweeds

pl. in
Egypte
lidwoord
tragedie
groot
applaus
geluid
maken
v.e. ezel
sprook-
jesfiguur
uitroep
van
vreugde
zwijn
kleding
bloedvat
gerecht
hij
droge
grasvlakte
strelende
aanraking
eerste
vrouw
hoofd-
slagader
kwakken
veer-
kracht
invorder-
baar
soort pop-
muziek
werkwijze
asociaal
deel v.e.
voetbal-
schoen
honderd
vierkante
meter
kruik
akelig
mager
open pl.
in het bos
riv. in
Duitsland
druk v.e.
boek
zangstem
later
op elkaar
beleefd