zweeds

broodje
gereed-
schap
be-
schaafde
man
bestuur-
der v.e.
klooster
verzame-
ling van
gewassen
luitenant
(afk.)
rivieraf-
takking
3
schuchter
vluchtige
stof
5
huivering-
wekkend
geloofs-
gemeen-
schap
richting
voorzetsel
warmte-
straling
moeder
deegge-
recht
brokkelig
gesteente
4
omwen-
teling
geestelijk
lied
6
wilde-
beest
kinderen
toegang
tot open
water
7
heel kort
geleden
geschift
vertak-
king v.e.
rivier
schuifbak
edelgas
8
bolgewas
1
editie
bejaard
hard ge-
steente
aan de
kant
trip
2
1
2
3
4
5
6
7
8